Konfuciánské moudro

28.02.2015 19:08

„Chce-li kdo vládnout své zemi, musí především udržet pořádek ve své rodině. Chce-li kdo udržet pořádek ve své rodině, musí především utvářet svůj charakter. Chce-li kdo utvářet svůj charakter, musí především mít správné srdce.  Chce-li kdo mít správné srdce, musí především upřimně myslet. Chce-li kdo upřímně myslet, musí napřed zdokonalovat své vědění.“

Kniha Velkého učení, Ta-süe