Konfucius (552-479 před Kr.)

28.02.2015 19:04

Co nechceš,
aby druzí činili tobě,
              nečiň ty jim.