Konfucius (552-479 před Kr.)

28.02.2015 19:07

Cesta života

„Kde je cesta života?“ zeptal se jednou Konfucia jeden jeho žák.
     Mistr neodpověděl. Přemýšlel šest dní a šest nocí a sedmého dne pravil:
     „Cestu života ukazuje kniha, kterou držím v ruce.“
Položil knihu před sebe a odešel.
Žák po knize okamžitě skočil. S napětím ji otevřel a našel v ní jen sled bílých stránek.

„Člověk má tři cesty, jak moudře jednat.
 Nejprve přemýšlením, to je ta nejušlechtilejší cesta.
  Druhá cesta vede napodobováním,
 ta je cestou nejlehčí,
    a třetí cesta, zkušeností, je tou nejtvrdší.“