Michio Kushi

28.02.2015 19:03

Když každý pozná a pochopí sám sebe,
nastoupí svou vládu soucit a láska.

Když každý pochopí zákony přírody,
zavládne zdraví a mír.

Vesmírem putují neviditelná poselství,
jsou všude kolem nás.

Dokážeš-li je přečíst – a neztratíš
přitom ani slovo,
otevřeš knihu s tajemstvím věčného
života.