O umění taiji

 

 

I když v Číně existuje bezpočet škol bojových umění, všechny bez výjimky vycházejí z hlubokých filozofických principů. Předkové jim věnovali celoživotní úsilí, aniž byli schopni vyčerpat jejich zázračné možnosti. Pokud jim studenti věnují úsilí jednoho dne, budou odměněni jednodenním ziskem. Ale po mnoha dnech a měsících zcela přirozeně dosáhnou cíle. Umění tai-chi není jako západní sporty, které lze jednoduše vysvětlit a předvést a které nevyžadují žádné hluboké ani přesné studium.

Každý student tohoto umění musí projít určitými etapami vývoje, což zabere dlouhý čas. Vedení učitele a cvičení s ostatními studenty je nezbytné, nejdůležitější je však každodenní vlastní trénink. Na začátku výuky student cvičí nejprve formu. Tím je míněno napodobování a zapamatování si jednotlivých pozic pod vedením učitele. Žák se musí soustředit , aby zklidnil své čchi a pak pozice trpělivě napodobovat a zapamatovávat si je. Musí o nich přemýšlet a uvažovat. Tomu se říká cvičení formy. Během cvičení musí být všechny klouby v těle uvolněné a v přirozené podobě. Za prvé je třeba nezadržovat dech. Za druhé se ani končetiny ani pas nesmí pohybovat silou.

Esence umění Tai Chi spočívá v regulaci proměn klidu a pohybu.

 

Proto při cvičení musíme sledovat správnou výšku svého postoje, lehkost či tíhu pohybu, délku našeho postupu i ústupu, rozpínavost či jemnost dechu, směr pohledu a ustavení pasu, hlavy, zad a břicha.
Je chybné měnit náhle výšku pozice, rychlost pohybu, lehkost a těžkost, náhle vyrážet a náhle ustupovat, střídat hrubost s jemností, měnit prudce směr pohybu a pozici hlavy. Pouze tehdy, pokud jsou výška naší pozice a rychlost pohybu rukou vzájemně vyváženy, jsme zbaveni nutnosti dodržovat pravidla výšky a rychlosti.

Při cvičení Tai chi je třeba dodržovat třináct následujících pokynů:

1. Svěste ramena a nechte klesnout lokty.
2. Nechte klesnout hruď a vykleňte záda.
3. Nechte čchi klesnout do dantian.
4. Energie na vrcholku hlavy by měla být lehká a citlivá.
5. Uvolněte pas a boky.
6. Rozlišujte mezi plností a prázdnotou.
7. Pohyb horní a dolní poloviny těla musí být vzájemně koordinován.
8. Používejte mysl nikoli sílu.
9. Vnější a vnitřní musí být v harmonickém vztahu.
10. Je třeba propojit mysl a čchi.
11. Hledejte klid v pohybu.
12. Pohyb a klid je třeba spojit.
13. Každá pozice musí být uměřená a jednotná.

Toto je třináct důležitých pokynů. Je třeba věnovat pozornost každému pohybu. Každá pozice musí být dokonalá. Ani jeden z uvedených třinácti pokynů nesmí být zanedbán. Žáci by měli ke cvičení přistupovat pečlivě a kriticky.

Tai Chi nebylo vytvořeno k tomu, aby se člověk mohl prát s hrubiány. Bylo vytvořeno spíše jako měkké bojové umění a jako prostředek k upevnění zdraví. proto může Tai Chi studovat každý, koho zajímá vlastní zdraví a sebedisciplína, omezení chorob a prodloužení života. Mohou to být lidé zdraví i nemocní, staří i mladí, muži i ženy.
Ten, kdo se pustí do studia forem Tai Chi, nesmí v žádném případě pospíchat. Každý den by měl cvičit jednu či dvě pozice. Pak snadno pochopí jejich vnitřní smysl. Ti, kteří jich budou cvičit příliš mnoho, budou pouze klouzat po povrchu.