Sestava 24 prvků - energetické působení

Úvodem k sestavě „24″:

Je vhodné začínat a končit sestavu na stejném místě. Není to obtížné, protože většina sestav je tak koncipována. Na tomto místě se vytváří pozitivní zóna o průměru asi jeden metr. Doba trvání této zóny závisí na koncentraci při cvičení a na přesnosti pohybů. Léčivě působívá asi dvacet minut. Je vhodné do ní umístit např. nemocné nepohyblivé lidi, kteří si sami nemohou zacvičit, nebo v ní provádět zdravotně cílené cviky nebo masáže.

Občas se při cvičení může stát, že se nedostaví příjemné pocity, ale naopak stavy slabého tlaku. To způsobují překážky v proudění čchi. Není třeba se ničeho obávat. Energie si sama najde cestu a zároveň bude na poškozené nebo ztuhlé místo léčivě působit. Pokud by potíže přetrvávaly, je vhodné je konzultovat.

Způsoby cvičení - skladba sestav , výběr cviků, jejich návaznost i způsob provedení – to vše bylo čínskými mistry uspořádáno z určitých, zcela přesných důvodů.

To platí jak pro sestavy vzniklé v dávnověku, tak i pro sestavy vytvořené v našem století. U sestav, které potvrdily svoji účinnost dlouhodobou existencí, není proto vhodné cokoliv měnit. K takovýmto sestavám již lze zařadit i relativně mladou „dvacetčtyřku“. Pokud někomu určitá sestava z jakýchkoliv důvodů nevyhovuje, může si vybrat jinou.

Nekvalifikované zásahy do složení sestav nebo způsobu jejich provádění mohou omezit jejich pozitivní působení, případně vyvolat působení opačné.
Přehled názvů jednotlivých cviků:

1. Zahajovací póza
2. Prohrábnutí hřívy divokého koně
3. Bílý jeřáb rozpíná křídla

Energetické působení:

Stoupající energie se kumuluje v té části zad, kde jsou problémy, případně na místech kloubních nebo svalových změn a projevuje se intenzivním teplem. Dochází k dráždění bodů na špičkách prstů levé ruky, posilování dráhy plic ( a tím zlepšení zdravotního stavu loketního kloubu) a uvolnění energetických spojek levé a pravé části zad, které se tak posilují.

Důsledky opačného provedení cviku:

Dochází k podráždění drah perikardu, srdce a žlučníku, což se projevuje arytmií, nevolností a následnou slabostí (poklesem krevního tlaku)

4. Oprášení kolene

Energetické působení:

Energie proudí nohama do těla drahami žaludku, jater a ledvin vlivem tlaku energie ruky. Vytvořením podtlaku pod oprašující rukou síla nejen stoupá, ale i její přebytek čistí dráhy svým únikem. Ovlivňuje páteř a svalstvo s ní spolupůsobící, a tak jak bylo již řečeno většinu drah.
Rovněž posiluje dantian. Důležité je také přelévaní energie zleva doprava a hlavně zepředu dozadu. Stranový pohyb energie
zároveň vyvolává vyrovnání množství energie v párových drahách.

5. Brnknutí na loutnu

Energetické působení:

Nejvíce ovlivňuje orgány pohybového ústrojí. Při „dupnutí“ prochází čchi páteří až do vrcholu hlavy.

Důsledky opačného provedení cviku:

Vyvolává stahy v hrudníku. Dochází k přejangování v srdeční krajině, což může mít druhotně za následek klesnutí tlaku při vyrovnávání jinu a jangu.

6. Couvání a odstrčení s nápřahem paží vzad

Energetické působení:

Při pohybu ruky směrem dolů a dozadu uvolňuje jinová čchi srdce, hrudní čakru a celou tuto oblast. Zároveň ji čistí od škodlivých energií a přejinování.
Při dokončení pohybu ruky vzad (dokončení oblouku) dojde k proniknutí energie do hlavy v důsledku vzestupu čchi z nohou a dantianu.
Zadní ruka při pohybu vpřed – energie jí prostupuje dlaní a působí na citlivé body na vnitřním předloktí mající vliv na krevní oběh, tlak, ale hlavně neurovegetativní systém.
Rukou, která jde dopředu, je čchi odsouvána a druhou přitahována. V případě nedostatku energie v dráze tří ohňů můžeme takto získavat jang a tak si vyrovnat energetickou bilanci.

Při tomto cviku dochází k dokonalému vyrovnání energie v celém těle jak stranově, tak výškově. Vyrovnává se i vztah všech položek energie.

7. Pohlazení pavího chvostu – na levé straně

Energetické působení:

Vyrovnávají se a naplňují důležité body na všech stranách rukou, ale hlavně srdce, plic a perikardu. Největší účinek je opět na dráhy ovlivňující krevní oběh. Je aktivován dantian. Cvik ovlivňuje i všechny dráhy nohou a hlavně játra, ledviny, žaludek. Při otočce pohyb nohou drážděním paty a uvolněním prstů umožňuje uvolňování přebytečné jinové síly z drah ledvin a její odchod dolů do země. Současné uvolnění v předních drahách má význam na celkové prokrvení kolen, které stoupá až do pohlavních orgánů. To velice pomáhá při revmatických a artrotických změnách hlavně v koleni a okolních svalech.
Pozitivně působí i na dráhu slinivky a snižuje celkové napětí.

8. Pohlazení pavího chvostu – na pravé straně

9. Prásknutí bičem

Energetické působení:

Levá ruka je ovlivněna jangovou energií dopadající na vnější část paže, nejvíc na dráhu plic, což má pozitivní význam na případné revmatické a artritické změny v tomto kloubu. Dále působí na prokrvení spodní části trávicí trubice. Při přesunutí těřiště je ovlivněno koleno i celé pohybové ústrojí následkem masáže chodidla a druhotně i kolena, kde jsou důležité dráhové, ale i mimodráhové body ovlivňující celý organizmus. Dodává sílu hrudní čakře , odkud se čchi rozlévá všude tam, kde je jí nedostatek. Tak dochází k zvýšení jangu hlavně ve svalech hrudníku a k jeho fyzickému zpevnění.
Pravá ruka s prsty spojenými do pařátu a ohnutá v zápěstí k zemi působí protiepilepticky, dokonce může zastavit začínající záchvat.
Pohyb levé ruky umožňuje pronikání energie přes hrudník po vnitřním lokti do ruky pravé a vzápětí vytvoření zpětné vlny. Ovlivňuje hlavně perikard, tři ohně a zprostředkovaně srdce a slinivku.

Důsledky opačného provedení cviku:

Dochází k podráždění dráhy srdce, které se projevuje ve zvýšení krevního tlaku.

10. Plující oblaka

Energetické působení:

Při zvednutí levé nohy nastává nasávání jinu do jejího chodidla a tak se uvolní a otevře průnik čchi do obou kolen a do pravé ledviny. Pomáhá vytvářet rovnováhu tělesnou i duševní. Dorovnává rovnováhu levé a pravé strany.
Urovnává auru a zneškodňuje negativní energie z vnějšího prostředí.

11. Prásknutí bičem

12. Sáhnutí na koně

Energetické působení:

Vyrovnává poměr jin a jang. Energie stoupá do drah tlustého střeva, tenkého střeva a tří ohňů, tedy drah ovlivňujících metabolismus. Při pohybu rukama vzniká proudění čchi jak horizontální, tak i vertikální, do kterého jsou zapojeny okolí i cvičenec.

Důsledky opačného provedení cviku:

Při sáhnutí na koně levou rukou je drážděn žlučník.

13. Kop pravou nohou

Energetické působení:

Při kopu se uvolňují a jinizují bříška druhých článků prstů na rukou a následně i na nohou, přičemž jsou energeticky propojeny stejné prsty na nohou i na rukou ( oboustranné spojení – zpětná vazba). Energie stoupá z kopající nohy do ledvin, zlepšuje jejich prokrvení a vymývání škodlivých látek.

14. Úder oběma pěstmi na protivníkovy uši

Energetické působení:

Změnou těžiště při došlapu se energie přeleje do pravé ledviny a tak se vyrovnávají energetické nerovnováhy v oblasti druhé čakry. Při krytu začíná energie proudit po malíkové hraně obou rukou přes loket, kde léčivě zasahuje dolů do břicha, kde se projevuje teplem. Současně uvolňuje vnitřní orgány v této oblasti a zároveň plní dantian nebeským jangem. To vše má vliv na lepší funkci dráhy plic a tak na zlepšení a uvolnění dýchání i různých neurotických potíží.

15. Obrat těla a kop levou nohou

Energetické působení:

Způsobuje nabíjení jinových drah, zatímco jangové nadbytek energie uvolňují.

16. Nízká pozice (pubu) a stoj na levé noze

Energetické působení:

Při došlapu levou nohou začne intenzivně proudit čchi ze země do levé ruky přes jednotlivé čakry. Pozitivně ovlivňuje pohlavní orgány, ledviny ( hlavně na pravé straně), zádové svaly, a stoupá přes lopatky. Jedna větev čchi z ledvin ovlivňuje i dantian.
Při zvedání nohy zůstává napojena stojná noha k zemi a energie, kterou vytahuje, působí přes celé tělo po její straně do boku přes záda až do ucha. Má též význam po ramenní kloub. Tím se aktivuje dráha tří ohňů a celý neurovegetativní systém. V tomto pohybu jsou zapojeny všechny jinové dráhy nohy. Při stoupání nastává proudění nebeské čchi přes hlavu podél páteře do jednotlivých čaker. Při došlapu opět dochází k propojení nohy se zemí, odkud síla stoupá ze země a pak léčivě uvolňuje kolena, záda a přes lopatky stoupá po vnitřní straně ruky do prstů a odtud drahami tlustého střeva , tenkého střeva a dráhou tří ohňů do hlavy. Dojde pak k propojení jang-jin, nebe-země v našem těle.

17. Nízká pozice (pubu) a stoj na pravé noze

18. Prohození tkalcovského člunku

Energetické působení:

Vyrovnává čchi v obou polovinách těla. Rovněž působí energetickou vlnou přes chodidla vzhůru středem nohy, ale i po přední straně přes kolena, kde jsou „oživovány“ akupunkturní body.
Při stažení rukou do držení míče přechází čchi přes obličej, hlavu, temeno na zadní část krku, po zádech dolů a znovu do dantian.

19. Bodnutí jehly do mořského dna

Energetické působení:

Člověk se zbavuje jangové energie, která mu způsobuje ztuhlost a napětí. Rovněž doplňuje čchi do dantian.
Poetický název přesně popisuje, co se děje v organizmu po energetické stránce. Pravá ruka (jehla) rozbouří hladinu energie, která nejvíc tlačí na střed dlaně druhé ruky. Při vztyčení opět jehla vytahuje čchi ze země a soustřeďuje ji v lopatkách, posiluje hrudní čakru.

Důsledky opačného provedení cviku:

Obrácené provedení může mít rozporné důsledky, neboť největší vzrušení prochází přes srdce a může působit negativně, ale i pozitivně v závislosti na zdravotním stavu cvičícího.

20. Blýsknutí paží

Energetické působení:

Stejné jako u prohození člunku.

Důsledky opačného provedení cviku:

Dráždí činnost nervu vagu a přes psychické působení ovlivňuje činnost srdce, což by mohlo mít negativní vliv na lidi trpící neurózami.

21. Obrat těla, obrana a úder

Energetické působení:

Ovlivňuje dráhu tří ohňů a dráhu plic, úder hřbetem ruky pomáhá stranovým přesunům čchi a zároveň zásobuje dantian.

Důsledky opačného provedení cviku:

Při opačné otočce nabíráme velké množství jangové energie, což má za následek ztrátu citlivosti a zvyšování krevního tlaku. Úder levou pěstí zde, díky tomu, že energie jde přes srdce opačně (opět ovlivní nervu vagu), způsobuje zvýšení krevního tlaku, nervozity a napětí.
22. Odstrčení protivníka

23. Zkřížení rukou

Energetické působení:

Propojení nohou s rukama. Aktivace bodů kolena s následným vstřebáváním čchi a léčením poruch hybnosti. Vliv i na ledviny a páteř a zprostředkovaně na všechny vnitřní orgány. Dochází k výraznému proenergetizování nejen vlastního těla, ale i aury.
Energeticky se vyrovnává levá a pravá strana těla.
Energetické působení je opačné než na začátku sestavy. Čchi se vrací do země a vyvolává vlnu, která umožňuje masáž a stoupání podráždění i energie vzhůru. Zároveň dochází k uvolnění přebytečné čchi a jejímu rovnoměrnému rozdělení.

Důsledky opačného provedení cviku:

Jsou silnější než u ostatních cviků. Je zde značný vliv na srdce, který se promítá přes velké arytmie do snížení krevního tlaku.

24. Závěrečná póza

Energetické působení:

Dochází k energetickému vyrovnání při uvolnění přebytečné energie, která by rozvoji organizmu spíše bránila.

Pozdrav rukama:

Energetické působení:

Je velmi příznivé, neboť sjednocuje a harmonizuje jinové a jangové síly, napojuje ruce (a tedy i tělo) na kosmos a zároveň i na zemi a způsobuje rovnoměrné působení energie v obou rukou. Energeticky propojuje všechny dráhy.

Důsledky opačného provedení cviku:

Energie vstupuje do těla přes pravou ruku a paži, kterou nabíjí a cirkuluje přes tělo vlevo, což způsobuje arytmie a následné snížení krevního tlaku.

použitá literatura:
Taijiquan a jeho tajemství – autoři Jan Turneber a Petr Svoboda

více zajímavostí i hudbu k sestavě najdete na
https://www.taiji.de/