Sestava 42 prvků - pozice

Sestava 42 prvků - pozice

 1. Zahajovací poza
 2. Pohlazení pavího chvostu (začíná prohrábnutím koňské hřívy)
 3. Prásknutí bičem – pařát cca ve výšce horního bodu ucha
 4. Brnknutí na loutnu
 5. Bílý jeřáb rozpíná křídla
 6. Oprášení kolene 2x
 7. Úder hřbetem pěsti
 8. Přitažení a odstrčení 2x – stažení až při přinožení
 9. Krok vpřed a úder pěstí – úder pěstí na kořen nosu, rozhození paží,
     úder pěsti a stažení palcovou hranou
 10. Odstrčení protivníka, půl krok
 11. Zmáčknutí míče
 12. Otevření okna – pohled na levou ruku, dlaně jako opřené o zeď,
       sek a stažení do balonu u pravého boku
 13. Pěst pod loktem
 14. Obrat těla  a úder dlaní
 15. Otočka a prohození tkalcovského člunku
 16. Kop patou pravé a levé nohy
 17. Skrytý úder
 18. Dlaně podpírající oblohu
 19. Plující oblaka
 20. Udeřit tygra ve stoji na jedné noze
 21. Kop špičkou pravé nohy
 22. Úder pěstmi na protivníkovy uši
 23. Kop špičkou levé nohy
 24. Otočka a plácnutí komára na pravé noze
 25. Krok vpřed s úderem pěsti dolů
 26. Let vlaštovky šikmo dolů
 27. Plazící se had
 28. Zlatý kohout stojící na jedné noze
 29. Krok vzad s pronikající dlaní
 30. Zatlačení draka do doupěte
 31. Zlatý kohout podpírající oblohu
 32. Odstrčení ramenem – LR v pěst, postoj jezdce
 33. Obrat těla s úderem hřbetem pěsti
 34. Uchopení a úder v překříženém sedu
 35. Had plazící se pod stromy
 36. Sedm hvězd
 37. Krok vzad a osedlání tygra
 38. Obrat těla a lotosový kop
 39. Natáhnout luk a vystřelit na tygra
 40. Pohlazení pavího chvostu s dlouhým nápřahem na odstrčení
 41. Zkřížení rukou
 42. Závěrečná póza