Nebaví vás běhat, ale potřebujete pohyb? Zkuste sport, který vás může proměnit

28.10.2017 00:00

Tuto meditaci si můžete vyzkoušet třeba i v parku. Nebaví vás běhat, ale potřebujete trochu pohybu? Řešením může být cvičení tai-či. Nejde jen o obyčejný tělocvik, ale o celoživotní koníček, který vás naplní spokojeností a klidem. Ladné taneční pohyby  jsou pro tai-či charakteristickým znakem.

Toto taoistické cvičení umí odplavit stres a únavu, dodat energii a harmonii. Tento styl bojového umění  využívá hlavně sílu protivníka. Je ale vhodný i pro seniory. Tai-či funguje jako zdravotní cvičení, bojový styl, filozofický  systém i smysl života.

Co je tai-či

Tai-či (někdy také psáno jako taichi či taiji) je starodávný styl bojového umění pocházející z Číny. Je založeno na teorii pěti proměn (základní teorie čínské medicíny) a proměn či (čchi)  popsané v I´tingu (Knize proměn). Či (čchi) je energií, která se nachází ve všem živém. Pokud je její cirkulace přerušena či jinak  poškozena, dotyčný onemocní. Podobně jako moderní fyzikové, i příznivci ta-či jsou přesvědčeni, že vše se skládá z energie. Mladí lidé obvykle trénují tai-či jako boj, ale starší lidé spíše oceňují jeho zdravotní účinky. které mají kořeny v tradiční čínské medicíně. Při cvičení pomalých pohybů, které musí být velmi precizně provedeny, dochází k uvolnění svalstva i psychického napětí.

Původ systému

Za tvůrce sestavy tai-či je považován taoistický filozof a světec Chan San Feng, který žil ve 13. století. Hlavní myšlenkou tai-či bylo dosáhnout a udržet si zdravý a harmonický stav těla, duše i mysli v souladu s principy Tao, které je považováno za zdroj veškeré existence. Širší veřejnosti zprostředkoval cvičení  Yang Luchan, který se stal hlavním cvičitelem  bojových umění armády dynastie Qing. Taoistické tai-či  pak vypracoval mnich Moy Lin-shin a roce 1970 ho představil v Kanadě jako poklad  taoistických léčivých umění z Číny. Cílem, kterému zasvětil celý život , bylo zpřístupnit tato umění co nejvíce lidem. Nejedná se však pouze o cvičení. Stoupenci tai-či se věnují také meditacím, relaxaci, práci s dechem, zdravé životosprávě, masážím atd.

Účinky

Charakteristickým znakem tai-či je fyzické protažení a rotace. Takto dochází k obnovení správné cirkulace, flexibility a k uvolnění napětí. Díky pomalým pohybům a dechu zklidňuje organizmus , prohlubuje dýchání a okysličuje. Příznivě působí při léčbě revmatické artritidy, osteoartritidy, Parkinsonové nemoci a roztroušené sklerózy. Stejně, jako i jiná  fyzická cvičení podporuje imunitu, správné držení těla a protažení svalů.

Tréning

Jednotlivé současné školy tai-či se od sebe liší a trénují různé sestavy.Někteří cvičitelé se více zaměřují na nácvik sestavy, jiní spíše na meditaci a dechová cvičení. Pro všechny je ale zásadní pečlivé provedení jednotlivých cviků a prvků, které mají vznešené názvy, např. Bílý jeřáb rozpíná křídla, Sáhnutí na koně , Plující oblaka a jiné. Velmi pomalé pohyby, důraz na přesnost a správné dýchání jsou zřejmě vlastní všem cvičitelům tai-či. Některé sestavy vypadají spíše tanečně  a jiné spíše tvrdě. I proto je oblíbené u všech věkových kategorií, mužů i žen. Tai-či se cvičí na celém světě a také se v něm soutěží.

přepsáno z Hobbyinstory.cz