Moudrosti

Lao-c’

28.02.2015 19:09
„Člově se řídí podle země, země se řídí podle nebe, nebe se řídí podle tao, tao se řídí podle sebe.“ z knihy Tao-te-ťing

Masaru Emoto – současný japonský vědec

28.02.2015 19:08
„Musíme ctít vodu, vnímat ji s láskou a vděčností, a dostane se nám pozitivních vibrací a pozitivní změny. Pak se změní voda, změníte se vy, změním se já. Protože vy i já jsme voda.“ Citát z knihy Messages from Water z roku 1999

Konfuciánské moudro

28.02.2015 19:08
„Chce-li kdo vládnout své zemi, musí především udržet pořádek ve své rodině. Chce-li kdo udržet pořádek ve své rodině, musí především utvářet svůj charakter. Chce-li kdo utvářet svůj charakter, musí především mít správné srdce.  Chce-li kdo mít správné srdce, musí především upřimně myslet....

Konfucius (552-479 před Kr.)

28.02.2015 19:07
Cesta života „Kde je cesta života?“ zeptal se jednou Konfucia jeden jeho žák.      Mistr neodpověděl. Přemýšlel šest dní a šest nocí a sedmého dne pravil:      „Cestu života ukazuje kniha, kterou držím v ruce.“ Položil knihu před sebe a odešel. Žák po knize...

Konfucius (552-479 před Kr.)

28.02.2015 19:06
Když uvidíš dobrého člověka, snaž se ho napodobit, když uvidíš špatného člověka, všímej si sám sebe.

čínské pořekadlo

28.02.2015 19:06
Velké duše mají vůli,                     ty malé pouze přání a touhy.

Moudrosti mistrů

28.02.2015 19:05
Jeden muž se rozhodl, že založí květinovou zahradu. Zryl půdu a zasel semena mnoha krásných květin. Když však semena vzešla, naplnila se zahrada nejen květinami, ale i množstvím pampelišek. Ať dělal muž co dělal, všemi možnými radami se řídil, nepodařilo se mu pampelišky vyhubit. Nakonec se obrátil...

Moudrosti mistrů

28.02.2015 19:05
Jeden zvlášť horlivý žák se dnem i nocí zdokonaloval v  umění poznání, snad ani nespal a jedl pramálo. Mistr si ho povolal k sobě a radil mu, aby omezil své usilování a bral větší ohled na svoje zdraví. „Ale já hledám osvobození a nechci ztrácet čas,“ vysvětloval žák. „A odkud víš,“ zeptal se...

Konfucius (552-479 před Kr.)

28.02.2015 19:04
Co nechceš, aby druzí činili tobě,               nečiň ty jim.

Michio Kushi

28.02.2015 19:03
Když každý pozná a pochopí sám sebe, nastoupí svou vládu soucit a láska. Když každý pochopí zákony přírody, zavládne zdraví a mír. Vesmírem putují neviditelná poselství, jsou všude kolem nás. Dokážeš-li je přečíst – a neztratíš přitom ani slovo, otevřeš knihu s tajemstvím věčného života.
1 | 2 >>