Moudrosti mistrů

28.02.2015 19:05

Jeden zvlášť horlivý žák se dnem i nocí zdokonaloval v  umění poznání, snad ani nespal a jedl pramálo. Mistr si ho povolal k sobě a radil mu, aby omezil své usilování a bral větší ohled na svoje zdraví.
„Ale já hledám osvobození a nechci ztrácet čas,“ vysvětloval žák. „A odkud víš,“ zeptal se ho mistr, „že  tvůj cíl běží před tebou a ty musíš za ním utíkat ? Třeba je za tebou, pospíchá za tebou, a jen tě při tvém tempu nedokáže dohonit.“